Ανακοίνωση!

December 11th, 2015 | by admin
Ανακοίνωση!
Sikinos News
0

 

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών της Σικίνου σας ενημερώνει ότι όπως το καταστατικό του Συλλόγου προστάζει έχει οριστεί 5μελες προσωρινό διοικητικό Συμβούλιο στο Σ.Ε.ΣΙΚ με Πρόεδρο τον
κ. Γιάννη Διβόλη.  Σκοπός της προσωρινής διοίκησης είναι η περαίωση των νομικών διαδικασιών για την ίδρυση του Συλλόγου.
Εφόσον νομιμοποιηθεί ο Σύλλογος από το ειρηνοδικείο τότε θα διεξαχθούν οι εκλογές για το 1ο 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΣΙΚ

Εκ του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου