“Λουκέτο” στα σχολεία της Τήνου λόγω κακοκαιρίας

January 8th, 2019 | by admin
“Λουκέτο” στα σχολεία της Τήνου λόγω κακοκαιρίας
Tinos News
0

Κλειστά τα σχολεία και στο νησί της Τήνου λόγω της κακοκαιρίας, όπως αναφέρει σε απόφασή του ο Δήμαρχος, Γιάννης Σιώτος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72Πληροφ.: Βιδάλης ΝέστοραςΤηλέφωνo: 22833-60106e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τήνος 07 Ιανουαρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 147

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΑΡΙΘΜΟ:01/Β/2019

 

Οδηγήστε με ασφάλεια στην Τήνο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο της Rac S.A.

 

Ο Δήμαρχος Τήνου:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 & 94 παρ. 4 εδάφιο 27, για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις επί μέρους σύμφωνες γνώμες των διευθυντών των σχολικών μονάδων του νησιού.
3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο Τήνου.

Αποφασίζουμε

Τη μη υλοποίηση των μαθημάτων την Τρίτη 08.01.2019 σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Ο Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος

Ε.Δ:

  1. κ. Δήμαρχο Τήνου
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Τήνου
  3. Φάκελο αποφάσεων Δημάρχου

Κοινοποίηση:

  1. Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Ν. Κυκλάδων
  2. Άπασες Σχολικές Μονάδες Δήμου Τήνου

Πηγή: koinignomi.gr