Πρόσκληση ενδιαφέροντος απο τον Δήμο Σερίφου για μίσθωση οικίας για την στέγαση των γιατρών.

June 7th, 2017 | by admin
Πρόσκληση ενδιαφέροντος απο τον Δήμο Σερίφου για μίσθωση οικίας για την στέγαση των γιατρών.
Uncategorized
0

Ο Δήμος ΣΕΡΙΦΟΥ βάσει απόφασης του , πρόκειται να μισθώσει οικία για τη στέγαση των ιατρών που υπηρετούν στο ΠΠΙ Σερίφου με φανερή, μειοδοτική δημοπρασία και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας προσφορές έως 08/06/2017. Η οικία πρέπει να είναι από 50 – 80 τ.μ., επιπλωμένη , να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Χώρας ή Λιβαδίου .

RAC sa : Ενοικίαση αυτοκινήτου με τους ειδικούς… 

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής (εκτός φακέλου), στο πρωτόκολλο του Δήμου .
 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν σε φάκελο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

> Όλα τα στοιχεία ταυτότητας με πλήρεις διευθύνσεις, του ή των προσφερόντων ιδιοκτητών – εκμισθωτών.  Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.

> Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί τελικά, θα πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και Δήλωση του Ν. 1599/1986 ενός Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο :22810- 52311,51210.

Πηγή: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΊΦΝΟΥ