Πρόσκληση-Θέματα τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

October 27th, 2016 | by admin
Πρόσκληση-Θέματα τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
Sifnos News
0

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου  προσκαλεί  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Σχετικά με την απευθείας ενοικίαση ακινήτων για τη χρήση τους ως χώρων στάθμευσης οχημάτων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).
 2. Σχετικά με την έγκριση ή μη της έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Γ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016 μετά την υπ΄αριθ.77/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής Σίφνου  κ. Ανδρέας Μπαμπούνης).
 3. Σχετικά με τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των ισολογισμών-αποτελεσμάτων- χρήσεων-πινάκων διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσαρτημάτων ο.ε 2013 & 2014 του Δήμου Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Μπαμπούνης).
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν.4412/2016 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Κωνσταντίνος Σούλης)
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Ποδενές Νικόλαος)
 6. Eτήσια Επιχορήγηση ΔΗΚΕΣ σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ 14/2016  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΣ κ.Νίκος Διαρεμές).
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων διαμονής και παράθεση δείπνου σε κλιμάκιο του Κοινωνικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου <ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ> το οποίο θα επισκεφτεί το νησί μας στις 4 & 5 Νοεμβρίου για να πραγματοποιήσει δωρεάν παιδιατρικές εξετάσεις – Ψήφιση των σχετικών πιστώσεων     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων για τα εγκαίνια του νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σίφνου.     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).
 9. Αντικατάσταση του μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/βμιας Εκπαίδευσης κας Πλιάκη  Μαρίας, προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα Σίφνου, από την κα Συμεωνίδου Άννα αναπλ. Προϊσταμένη.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).
 10. Ψήφισμα-διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Παιδείας για την κατάργηση του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΕΠΑΛ Σίφνου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).
 11. Ψήφισμα–διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και την ΣΑΣ (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών)  σχετικά με την τροποποίηση της ενδοκυκλαδικής συγκοινωνίας.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).
 12. Σχετικά με την αίτηση της κας.Αβρανά Μαρίας για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολώνα στην Καταβατή Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 13. Σχετικά με την αίτηση του κ. Κάππου Παναγιώτη για κατασκευή πλακόστρωτου σε τμήμα δρόμου στον Ελεήμωνα Σίφνου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 14. Σχετικά με την αίτηση του κ. Χρυσόγελου Εμμανουήλ για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολώνα στου Μακράκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 15. Σχετικά με την αίτηση του κ.Οικονόμου Ιωάννη για βελτίωση αγροτικού δρόμου στη θέση Μαύρο Βουνί Εξαμπέλων Σίφνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 16.  Σχετικά με την αίτηση του κ.Κλεινάκη Ιωάννη για πλακόστρωση πεζοδρομίου μεταξύ διαγνωστικού κέντρου και Ιατρείου Σίφνου.    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 17. Σχετικά με την αίτηση του κ.Αβρανά Νικηφόρη του Πέτρου για καθαρισμό αγροτικού δρόμου στη θέση Παναγία Βουνού Σίφνου.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 18. Σχετικά με την αίτηση του κ.Βαχλιώτη Χρήστου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη θέση <Φειδωπός>  Σίφνου.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 19. Σχετικά με την αίτηση του κ.Βαχλιώτη Χρήστου για τοποθέτηση καθρέπτη δρόμου στη θέση <Φειδωπός> Σίφνου.    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 20. Σχετικά με την αίτηση του κ.Βαχλιώτη Χρήστου για τοποθέτηση κάδου σκουπιδιών στη θέση <Φειδωπός> Σίφνου.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 21. Σχετικά με την αίτηση της κας.Αργυρίου-Διαρεμέ Αικατερίνης για απομάκρυνση κάδου σκουπιδιών και πυρασφάλειας έξω από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Απολλωνίας Σίφνου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 22. Σχετικά με την αίτηση του κ.Τρούλλου Δημήτριου για τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ στο δρόμο του Βαθιού Σίφνου.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ.Σταυριανός Γεώργιος)
 23. Κάλυψη εξόδων για τη μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Κωνσταντίνος Σούλης).

πηγή: http://www.sifnaiko-fos.gr/