Πρώτη η Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών στη Νότια Ευρώπη – υστερεί σε έσοδα

February 22nd, 2019 | by admin
Πρώτη η Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών στη Νότια Ευρώπη – υστερεί σε έσοδα
Uncategorized
0

Κι ενώ βρισκόμαστε στις αρχές του 2019, οι προβλέψεις για τον ελληνικό τουρισμό φέτος είναι αισιόδοξες, με την προοπτική να αυξήσει τα 32 εκατ. επισκεπτών (μαζί με την κρουαζιέρα – εκκρεμούν τα τελικά στοιχεία).

Κι όλα αυτά, διότι η Ελλάδα προέρχεται από συνεχόμενα ρεκόρ αφίξεων, που συνοδεύονται μεν από ρεκόρ εσόδων, όχι όμως στο ίδιο ποσοστό με το ποσοστό αύξησης των αφίξεων. Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που ασχολείται διεξοδικά με έρευνες και μελέτες για τον ελληνικό τουρισμό, επιχείρησε και κατέγραψε την πορεία του, σε παρελθόντα βέβαια χρόνο, που δίνει ωστόσο χρήσιμα συμπεράσματα.

Οικονομικό αυτοκίνητο στην Rac S.A.

Για την περίοδο 2012 – 2016, κι ενώ στους προορισμούς της Νοτίου Ευρώπης η Ισπανία και η Ιταλία αντιπροσωπεύουν το 53% – 56% των αφίξεων και το 54% – 57% των εσόδων, εντούτοις η Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης αφίξεων αυτήν την περίοδο, με ποσοστό 59,8%, με το μερίδιό της να αγγίζει το 10,8% το 2016.

Πάντως, τα έσοδα δεν ακολουθούν αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση, με το ποσοστό αύξησης από έτος σε έτος και τα μερίδιά της να μην ξεπερνούν το 9% , γι αυτήν την περίοδο. Σε ευρύτερο χρονικό πεδίο, για το διάστημα 2000 – 2016 ο παγκόσμιος τουρισμός σημειώνει συνεχή αύξηση από 680 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2000 σε 1.237 εκατ. το 2016 (+81,9%).

Ο μεγαλύτερος όγκος αφίξεων για την εξεταζόμενη περίοδο καταγράφεται στην Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει για όλα τα έτη άνω του 50,0% (αν και με πτωτική τάση του μεριδίου της) των εξερχόμενων ταξιδίων παγκοσμίως. Η ταξιδιωτική κίνηση σε προορισμούς της Ευρώπης την περίοδο 2000 – 2016, αυξήθηκε κατά +57,5%, από 393 εκατ. το 2000 σε 619 εκατ. το 2016. Στις ευρωπαϊκές υπό – περιοχές, η Νότια Ευρώπη την περίοδο 2000 – 2016 κατέχει τη μερίδα του λέοντος, αντιπροσωπεύοντας το 35% – 37% των εισερχόμενων ταξιδίων στην Ευρώπη και ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη με περίπου 30% – 36%.

Συμπερασματικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των αφίξεων στην Ευρώπη είναι μικρότερος απ’ ότι στον κόσμο, της Νότιας Ευρώπης μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον κόσμο και της Ελλάδας σημαντικά μεγαλύτερος σε σύγκριση με τη Νότια Ευρώπη. Εξάλλου, τη μεγαλύτερη ένταση τουριστικών ροών, σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους, δέχονται οι χώρες : Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία και Μάλτα, όπου το 2016 ο εισερχόμενος τουρισμός υπερκέρασε τον πληθυσμό τους κατά τουλάχιστον 130% (Ελλάδα) έως και 330% (Μάλτα).

 

Ειδικά η Ελλάδα, το 2018 σχεδόν τριπλασίασε τις αφίξεις, σε σχέση με τον πληθυσμό της. Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2012 – 2016

Εξάρτηση της Ελλάδας ως προς τις αφίξεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2012 – 2016

Διείσδυση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2012 – 2016

Εξάρτηση της Ελλάδας ως προς τις διανυκτερεύσεις ανά εξεταζόμενη αγορά, 2012 – 2016

Καταλήγοντας, την περίοδο 2012 – 2016 η Ελλάδα αύξησε, στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικά, τα μερίδια αγοράς της σε 20 αγορές της, τα διατήρησε σε άλλες 3 και έχασε μερίδιο σε 2.

Η μείωση συνεπώς στα μερίδια αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό που παρατηρούμε σε ορισμένες παραδοσιακές αγορές μας δεν οφείλεται σε μείωση της διείσδυσης της Ελλάδας στις αγορές αυτές, αλλά στο ότι η αύξηση της διείσδυσης στις βαλκανικές αγορές ήταν σημαντικά υψηλότερη – ιδιαίτερα στην Βουλγαρία (από 22,1% το 2012 σε 51,7% το 2016 και την Ρουμανία (από 12,9% σε 34,5%).

Τέλος, παρά το ότι η Γερμανία και η Βρετανία αποτελούσαν το 2016 τις δύο κύριες αγορές μας με συμμετοχή 12,7% και 11,7% αντίστοιχα στον εισερχόμενο τουρισμό (αφίξεις) στην Ελλάδα, το ποσοστό τουριστών από τις χώρες αυτές που ταξιδεύει προς Ελλάδα είναι μόλις 9,3%, παρά την σημαντική αύξηση από το 2012 όταν στην Βρετανία ανήρχετο στο 7,9% και στην Γερμανία στο 7,0%.

Αντίθετα, στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 35% (Ρουμανία) έως 90% (Κύπρος).

Πηγή: news247.gr