Π.Ε. Θήρας: Προκήρυξη για Άδειες Υπαίθριου Εμπορίου

February 12th, 2016 | by admin
Π.Ε. Θήρας: Προκήρυξη για Άδειες Υπαίθριου Εμπορίου
Sikinos News
0

Η ΄Επαρχος Θήρας, ενημερώνει τους κατοίκους των νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, ότι εκδόθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η προκήρυξη με

ΑΔΑ:7ΦΩΞ7ΛΞ-Π4Α (Αριθμ. Πρωτ. 6221/18-12-2015), για χορήγηση σαράντα (40) Θέσεων Πλανόδιου Υπαίθριου Εμπορίου που θα διατεθούν το έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν την ανωτέρω προκήρυξη από τον ιστότοπο του Διαύγεια, για να πληροφορηθούν τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ενημερώνουμε ότι όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι Αιτήσεις -Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσής της στο Διαύγεια, για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.