Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μήλου

November 4th, 2016 | by admin
Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Μήλου
Milos News
0

Στις 7 Νοεβρίου  στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2016

2.Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

3.Aναπροσαρμογή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το 2017

4.Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων ΙSPS στους λιμένες Αδάμαντα-Κάναβας

5.Άσκηση προσφυγής ΔΛΤΜ κατά : α) Της υπ΄ αριθ. πρωτ. 75178/822/9-8-2016 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, β) Της υπ΄αριθ. πρωτ. 76029/24-10-2016 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

6.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης ΔΛΤΜ σε πληρεξούσιο δικηγόρο

7.Τροποποίηση της υπ’αριθ. 82/2016 απόφασης ΔΛΤΜ (Τροποποίηση της υπ’άριθ. 10/2015 κανονιστικής απόφασης ΔΛΤΜ)

8.Ορισμός εκπροσώπων ΔΛΤΜ για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2017

9.Έγκριση καταβολής προμήθειας επί των λιμενικών τελών για τον όμιλο ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε

     10.Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με το Ν.4412/2016

     11.Έγκριση ανατροπής-αποδέσμευσης πιστώσεων

     12.Λήψη διάθεσης πιστώσεων

 | Η RAC SA Rent a Car κάνει για άλλη μια φορά την έκπληξη στο χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτου με νέες  τιμές που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Οι προσφορές ισχύουν για την ενοικίαση  αυτοκινήτου στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Σαλαμίνα Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Αθήνα – Πειραιάς: Τηλ.: 210 40 80 300 | Σαλαμίνα: Τηλ.:  210 46 70 210  |

πηγή: milosvoice.gr