Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου: “Σχέδιό μας είναι να γίνει η Σίφνος ενεργειακά αυτόνομη”

December 21st, 2018 | by admin
Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου: “Σχέδιό μας είναι να γίνει η Σίφνος ενεργειακά αυτόνομη”
Sifnos News
0

Την κατασκευή υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεων, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου, επιδιώκει η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου.

Tην έγκριση του έργου της ΣΕΣ, για την κατασκευή υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεων, για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου, μέσω της εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Σίφνου.

Το έργο, που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (ΣΕΣ) και ο φάκελος του οποίου έχει υποβληθεί προς έγκριση, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στηρίζει ο Δήμος Σίφνου, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή του, στη γενικότερη κατεύθυνση της επίτευξης της ενεργειακής αυτονομίας του νησιού, που σε πολλά επίπεδα και ποικιλοτρόπως έχει επιδιώξει ο Δήμος, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε και η εγγραφή του Δήμου Σίφνου ως μέλους της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου. Το θέμα ήλθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου.

 

Βασικός γνώμονας η προστασία του περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη ΣΕΣ, η πρόταση προβλέπει την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, “με τους κατοίκους της Σίφνου εκτός από καταναλωτές να είναι και παραγωγοί, κερδίζοντας διπλά από την επένδυση. η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, προχωράει στην υλοποίηση του σχεδίου της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου, καταθέτοντας το Σεπτέμβρη του 2016 αίτηση για άδεια λειτουργίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)”.

Όπως τονίζεται, “το έργο που σκοπεύει να υλοποιήσει η ΣΕΣ είναι ένας υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελείται από ένα αιολικό πάρκο και ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό. Θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες της Σίφνου σε ενέργεια, χρησιμοποιώντας μόνο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν με βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του τουριστικού προϊόντος του νησιού, το οποίο αναμένεται και να αυξήσουν”.

Επιπλέον, η Συνεταιριστική Εταιρεία στην πρότασή της σημειώνει, πως “η επένδυση, βάσει μελέτης, είναι κερδοφόρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και θα συνεχίσει να είναι καθώς η ζήτηση ενέργειας είναι εξασφαλισμένη. Το έργο θα ανήκει στη Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, στην οποία όλες οι σοβαρές αποφάσεις παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση, ισότιμα μέλη της οποίας (με μία ψήφο έκαστος) είναι όλοι οι συνέταιροι”.

Δες τις ομορφιές της Σίφνου με ένα αυτοκίνητο Rac S.A.

 

Στο στάδιο της έγκρισης ο φάκελος

Σύμφωνα με την πρόταση, “το σχέδιό μας είναι να γίνει η Σίφνος ενεργειακά αυτόνομη, αξιοποιώντας τις ανεξάντλητες ΑΠΕ που διαθέτει, θωρακίζοντας την κοινωνία και την οικονομία της Σίφνου. Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα ανήκουν στους κατοίκους και φίλους του νησιού, οι οποίοι θα είναι παραγωγοί και καταναλωτές ταυτόχρονα”.

Αναφορικά με την εκκίνηση του έργου διευκρινίστηκε, πως “διενεργήσαμε ανοιχτή διαβούλευση για την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου, η Γενική Συνέλευση της ΣΕΣ επέλεξε ομόφωνα ως βέλτιστη πρόταση τη δημιουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και αποθήκευσή της παραγόμενης ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης και έδωσε εντολή στο Δ.Σ. για την έναρξη υλοποίησης του έργου, αναθέσαμε τη μελέτη του έργου, η εκπόνηση της οποίας ολοκληρώθηκε. Τον Σεπτέμβριο 2016, καταθέσαμε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον φάκελο με την αίτηση και την πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη για την έκδοση Άδειας Παραγωγής του υβριδικού σταθμού Σίφνου Παραγωγής Ενέργειας από Α.Π.Ε.”.

Τη δεδομένη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης χρηματοδότησης, η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ, ενώ “μετά την έκδοση της Άδειας Παραγωγής από τη ΡΑΕ, θα καταθέσουμε αίτηση για Άδεια Εγκατάστασης. Με την έκδοση αυτής θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του έργου, που αναμένεται να διαρκέσει 2 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα αιτηθούμε Άδεια Λειτουργίας και με τη λήψη αυτής της άδειας θα ξεκινήσουμε την παραγωγή, εισχωρώντας σταδιακά στο ηλεκτρικό δίκτυο της Σίφνου”. Η διαδικασία αδειοδοτήσεων και κατασκευής του έργου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, αναμένεται να διαρκέσει 5-7 έτη.

Πηγή: koinignomi.gr