Συνεχίζεται η τουριστική προβολή του Δήμου Σίφνου

January 16th, 2019 | by admin
Συνεχίζεται η τουριστική προβολή του Δήμου Σίφνου
Sifnos News
0

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, το οποίο προβλέπει τις ενέργειες προβολής και προώθησης του προορισμού της Σίφνου για το 2019, ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβόυλιο του Δήμου Σίφνου.

Την εισήγηση ανέλαβε ο Δήμαρχος Σίφνου, κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχετική γνωμοδότηση της Τουριστικής Επιτροπής, όπως ακριβώς αποτυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Το πρόγραμμα δράσεων της τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το έτος 2019 διαμορφώθηε ως ακολούθως και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

1. Αδελφοποίηση με Δήμο – Προϋπολογισμός: 3.000€

2. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό – Συνολικός προϋπολογισμός: 15.000€

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, η συμμετοχή της Σίφνου αφορά στη θεματική έκθεση περιπατητικού τουρισμού στη Λυών της Γαλλίας αλλά και σε εκθέσεις που θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση μας, μετά το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη συμμετοχή της στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2019.

Δες τις ομορφιές της Σίφνου με ένα αυτοκίνητο Rac S.A.

3. Επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων & καλεσμένων – Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.000€

4. Καθαρισμός, συντήρηση και δράσεις ανάδειξης των μονοπατιών – Συνολικός

Προϋπολογισμός: 12.000€

5. Προβολή της Σίφνου μέσω internet – Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.000€

6. Ανανέωση εντύπων, φυλλαδίων του Δήμου – Συνολικός προϋπολογισμός: 2.000€

7. Γενικές δράσεις τουριστικής προβολής – Συνολικός προϋπολογισμός: 12.000€

Επιπλέον, όπως σημειώθηκε στην εισήγηση του κ. Μπαμπούνη, στις συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνεται και η επικαιροποίηση της Έρευνας Κοινής Γνώμης που πραγματοποίησε ο Δήμος Σίφνου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τουριστικών δράσεων για το επόμενο έτος, διαμορφώθηκε στις 60.000€

Παράλληλα, ο Δήμαρχος τόνισε προς το Σώμα, ότι βάσει της τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναπροσαρμοστεί και το ποσό για την τουριστική προβολή ανάλογα με τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού.

Από την πλευρά τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεωργούλης Κ.Γεώργιος, Βασταρδή Μαργαρίτα και Κουκής Νικόλαος, εξέφρασαν την αντίθεση τους, αναφορικά με το χρηματικό ποσό που προγραμματίζεται να δαπανηθεί για την Τουριστική Προβολή του νησιού, δεδομένου ότι υπάρχουν άλλοι τομείς που έχουν πολυάριθμες ανάγκες (π.χ ο τομέας της υγείας.)

Κατά την ψήφιση του θέματος, επιμένοντας στην παραπάνω αιτιολογία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεροντής Ιωάννης, κ.Χρυσίνης Νικόλαος, κ. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος, κα Βασταρδή Μαργαρίτα και κ.Κουκής Νικόλαος ψήφισαν αρνητικά.

Πηγή: koinignomi.gr