Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Τήνου

October 7th, 2019 | by admin
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Τήνου
Tinos News
0

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Άρθρο 13. παρ.3 Ν. 3013/2002).

Το Συμβούλιο μετά την διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις σχετικές διατάξεις του Ν.3013/02, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων

Οικονομικό αυτοκίνητο στην Rac S.A.

Συστήνει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τήνου αποτελούμενο εκ μέρους του Δήμου Τήνου από τους κάτωθι:

1) Τον Δήμαρχο Τήνου, κ. Ιωάννη Σιώτο, ως Πρόεδρο.
2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Περιάλη.
3) Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Ξενόπουλο προερχόμενο από τη μειοψηφία.

Πηγή: tinostoday.gr