Τέλος οι Περιοχές Ελεγχόμενης Τουριστικής Ανάπτυξης

October 17th, 2016 | by admin
Τέλος οι Περιοχές Ελεγχόμενης Τουριστικής Ανάπτυξης
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
0

Καταργείται η απόφαση του 1986 του τότε υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας για τις Περιοχές Ελεγχόμενης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπου μπορούσαν να γίνονται μόνο ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 4 αστέρων και πάνω.

Το σκεπτικό για την κατάργηση αυτής της ρύθμισης, με τις σχετικές τροποποιήσεις που επήλθαν, όπως επισημαίνεται στην απόφαση της αν.Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2877, Τεύχος Δεύτερο, 9/9/2016), είναι ο διαπιστωμένος παρωχημένος χαρακτήρας και το ασύμβατο με την σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα περιεχόμενο της απόφασης Πρόκειται για την υπ’ αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986 (Β΄/797) απόφαση του τότε Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως αυτή ίσχυε με τις τροποποιήσεις της.

| Rac Sa : Ενοικίαση αυτοκινήτου με τους ειδικούς… 

 

Η απόφαση, που καταργήθηκε, δημιουργούσε πολλά προβλήματα σε ξενοδοχεία ή καταλύματα των άλλων κατηγοριών, καθώς δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν (π.χ. δυάστερο σε τριάστερο) ή να βγάλουν νέο Σήμα λειτουργίας αν είχε λήξει, κ.ά. Μεταξύ άλλων, η απόφαση προέβλεπε: «2. Στις περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης  επιτρέπεται μόνο η δημιουργία νέων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων ΑΑ` και Α` τάξης. …

Η επέκταση των ήδη λειτουργουσών μονάδων επιτρέπεται μόνο: α) για τη δημιουργία πρόσθετων κλινών (ή θέσεων) ΑΑ` και Α`τάξης, χωρίς υπέρβαση της τυχόν οριζόμενης μέγιστης συνολικής δυναμικότητας και β) για τη συμπλήρωση των παρεχομένων εξυπηρετήσεων χωρίς προσθήκη νέων κλινών… 4. Διευκρινίζεται, ότι, σύμφωνα με τ` ανωτέρω στις Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης απαγορεύεται η δημιουργία ή επέκταση κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων, πλην των ρητά προβλεπομένων από την απόφαση αυτή (παράγρ. 2). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται και: α) η μετατροπή υφισταμένων κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα πλην εκείνων των τάξεων ΑΑ` και Α`, β) η αναθεώρηση ή τροποποίηση των εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων εκτός αν αυτή αφορά δωμάτια μονάδων ΑΑ` και Α` τάξης ή και κοινόχρηστους χώρους…»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων είχε ζητήσει τον Μάρτιο από την κυρία Κουντουρά, ενόψει της νέας διαδικασίας κατάταξης των ξενοδοχείων, να εξαιρεθούν τα υφιστάμενα ξενοδοχεία στις Περιοχές Ελεγχόμενης Τουριστικής Ανάπτυξης από τις απαγορεύσεις της απόφασης του 1986. Τελικά η υπουργός κατάργησε όλη την απόφαση….

Πηγή: MilosLife.gr