Υπάρχει ανάγκη στην Σίφνο για δεύτερο αγροτικό γιατρό

December 20th, 2018 | by admin
Υπάρχει ανάγκη στην Σίφνο για δεύτερο αγροτικό γιατρό
Sifnos News
0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Σίφνος, 18-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                             Αριθ. πρωτ.: 5129

Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος                                                                                      

Πληροφορίες: Ανδρέας Μπαμπούνης

                        Δήμαρχος                                       

Τηλέφωνο: 2284360309

Fax: 2284033076 

e-mail: mayor@sifnos.gr

 

Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος                                                                                      

 

  ΠΡΟΣ     

      1.  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

 

  1. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων:
  • κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
  • κ. Αντώνιο Συρίγο
  • κ. Νικόλαο Μανιό
  • κ. Ιωάννη Βρούτση
  1. 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

                                                                         Υπόψη Διοικήτριας 

                                                                         κας Όλγας Ιορδανίδου 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Π.Π.Ι. Σίφνου

Ίδρυμα Στήριξης του Π.Π.Ι. Σίφνου

ΘΕΜΑ:  Στελέχωση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου (Π.Π.Ι.) Σίφνου.

Επανερχόμενοι στο θέμα της στελέχωσης του Π.Π.Ι. Σίφνου, επισημαίνουμε και πάλι ότι η υφιστάμενη συνεχίζει να είναι ανεπαρκής. Αυτό το γεγονός δημιουργεί αφενός ασφυκτικές συνθήκες εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί κι αφετέρου, παρά την ευσυνειδησία και τις φιλότιμες προσπάθειές του, υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο νησί.

Σας αποστέλλουμε την 183/2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας ώστε, πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου: α) να προβλεφθεί και να καλυφθεί δεύτερη θέση αγροτικού ιατρού και β) να καλυφθεί η υφιστάμενη στον οργανισμό του θέση παιδιάτρου, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υφιστάμενες ανάγκες, παρέχοντας αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας.

ypografi