180 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Λίστα – 5 θέσεις για ΔΗΚΕΣ Σίφνου)

March 29th, 2019 | by admin
180 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Λίστα – 5 θέσεις για ΔΗΚΕΣ Σίφνου)
Sifnos News
0

Νέες προσλήψεις συμβασιούχων άνοιξαν στην Αυτοδιοίκηση, καθώς σε συνέχεια των Υπουργικών Αποφάσεων για την έγκριση σύναψης 1094 και 320  συμβάσεων, που διαβάσατε και την προηγούμενη εβδομάδα στον AIRETO, χθες 19 Μαρτίου δημοσιεύθηκε μία ακόμη Υπουργική Απόφαση που αφορά 180 συμβασιούχους.

Ανακάλυψε την Σίφνο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο της Rac S.A.

Συγκεκριμένα, η αριθμ. 19881/15.3.2019 Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση εγκρίνει τη σύναψη 180 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και του αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν, καθώς και του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων θα αντιμετωπίζεται από αντικαταβολές των ωφελουμένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

sifnos-dhkes_19_5_ypalliloi-1

Πηγή: sifnaiko-fos.gr